U bent hier: Home Drenthe CCSVI CCSVI en de medische wetenschap

CCSVI en de medische wetenschap

HOE WETENSCHAPPELIJK BEWEZEN IS CCSVI ?

3 invloedrijke organisaties:

* ECTRIMS (de Europese Commissie voor Behandeling en Onderzoek naar Multiple Sclerosis) 

* de Europese Federatie van Neurologische Wetenschappen (EFNS)

* en de Europese Neurologische Gemeenschap (ENS) hebben hun gezichtspunten ten aanzien van CCSVI   uitgebracht (engels)

Bovendien ondersteunt en onderschrijft ECTRIMS de verklaring over CCSVI van de Multiple Sclerosis International Federation (MSIF).

====================================================================================================================

Pfff, de twee rapporten staan in pittige medische engelse bewoordingen. Voor ons gemak hier een kort uittreksel:

Deze 3 organisaties hebben verschillende studies gedaan naar de aanwezigheid van vernauwingen in de (hals)aders (dat is kort door de bocht CCSVI) bij MS patiënten.

Bij meerdere, van elkaar onafhankelijke maar gelijkwaardige onderzoeken werden verschillende resultaten geboekt (wat m.i. duidt op meten met ongelijkwaardige meetlatjes)

Vernauwingen van het vaatstelsel in en nabij de hersenen is al langer bekend bij andere ziektes dan MS.

In uitgebreide studies bleek dat er slechts bij een minderheid van de patiënten vernauwingen aanwezig zijn, dus als CCSVI de oorzaak ik van MS, dan mag men verwachten dat de vernauwingen al aanwezig zouden zijn bij de eerste symptomen. Dat is dus niet het geval.

conclusies en aanbevelingen:

Gebaseerd op uitgebreide, wetenschappelijk onderbouwde gegevens, verkregen door onderzoekers onafhankelijk van Ferrara (Zamboni) zien wij geen rationeel bewijs dat vaatvernauwing (CCSVI) een substantiële oorzaak is van MS.

Het doorlopende, grote Italiaanse onderzoek onder meer dan 1000 patiënten en 1000 gezonde mensen en anderen met neuro-afbrekende ziektes, uitgevoerd door de Italiaanse MS vereniging en ondersteund door het Italiaanse overkoepelend orgaan van neurologie, zal de wetenschappelijke kennis tussen de verhouding van MS en CCSVI sterk toenemen.

Er is een theoretische mogelijkheid dat auto-immune lymphocyten (soort van witte bloedcellen) vanuit de hersenen in de aders een verandering kunnen veroorzaken aan de cellen aan de binnenkant van deze aders gedurende het lange verloop van de ziekte MS. Maar, zelfs als dit het geval is, dan is het onvoldoende bewezen om ingrijpende, kostbare, en mogelijk gevaarlijke manipulaties van de dieper gelegen cerebrale aderlijke systemen van MS patiënten uit te voeren.

Daarom onderstrepen alle 3 organisaties het hoge risiko en de afwezigheid van wetenschappelijk basis voor het uitvoeren van de 'bevrijdingstechniek' (liberation behandeling) bij MS patiënten. Deze organisaties sluiten zich aan bij de bevindingen en oordelen van het MSIF. Deze zijn in het kort: er is onvoldoende wetenschappelijk bewijs voor zowel de relatie tussen CCSVI en MS, als Zamboni's dotter behandeling er van.

Astrid Holtslag
websitebeheerder


Powered by Plone

Deze site voldoet aan de volgende standaarden: